Smaragden

Målgruppen i Smaragden, beliggende i Fensmark, er unge piger og drenge i alderen 12-18/23 og hvor der er behov for en observations- og afklaringsperiode og evt. komme ud af et begyndende forbrug af hash. Et akutophold har typisk en varighed af 1 uge til 3 måneder. Akuthuset har 1 plads jf. § 66, stk. 1, nr. 6, i Bek. om Lov om Social Service, hvoraf pladsen er fleksibel jf. SEL § 66, stk. 1, nr. 6/107, jf. Bek. om Lov om Social Service.