Døgndiamanten

sammenhold, proaktiv, energi, excellence og nysgerrig

Rubinen 
Faxe Havnevej 5, 4640 Faxe
55 88 48 85 / 25 45 10 10
Afd. leder: Pia Cardell, 25 45 02 30   
Målgruppen for Rubinen er unge piger og drenge i alderen 12-18/23 år som er svært omsorgssvigtede og som følge af dette eksempelvis har tilknytningsforstyrrelser, udad reagerende eller selvskadende adfærd. Rubinen har 8 pladser jf. § 66 stk. 1 nr. 6 i Bek. om Lov om Social Service, hvoraf 2 pladser er fleksible §§ 66. stk. 1 nr. 6 og 107 jf. Bek. om Lov om Social Service.

Safiren
Faxe Havnevej 8, 4640 Faxe
55 88 48 93 / 25 45 14 47
Afd. leder: Pia Cardell, 25 45 02 30
Målgruppen i Safiren, er voksne mellem 18-49 år med særlige udfordringer, f.eks. selvskadende og udad reagerende adfærd, ADHD og med diagnose indenfor autismespektrumforstyrrelser. Safiren har 5 pladser jf. § 107 i Bek. om Lov om Social Service.

Akuthuset
Holmegaardvej 7 B, 4684 Holmegaard
Leder/stedfortræder for forstander: René Bruun, 24 29 29 63

Målgruppen i Akuthuset, beliggende i Fensmark, er unge piger og drenge i alderen 12-18/23 og hvor der er behov for en observations- afklaringsperiode og evt. komme ud af et begyndende forbrug af hash. Et akut ophold har typisk en varighed af 1 uge til 3 måneder. Akuthuset har 1 plads jf. § 66 stk. 1 nr. 6 i Bek. om Lov om Social Service, hvoraf pladsen er fleksibel jf. SEL § 66. stk. 1 nr. 6/107 jf. Bek. om Lov om Social Service.

Smaragden
Kirkeskovvej 20, 4640 Faxe
55 88 48 82 / 24 29 29 78
Afd. leder: Frank Gyllenborg, 25 45 04 59
Målgruppen i Smaragden, beliggende udenfor Faxe, er unge piger og drenge i alderen 12-18/23 år der har særlige udfordringer som gør, at de ikke er i stand til, indenfor en kortere tidsramme, at profitere af tilbuddene i de eksisterende huse. Akuthuset/Skovridderboligen. Smaragden har 3 pladser jf. § 66 stk. 1 nr. 6 i Bek. om Lov om Social Service, hvoraf 1 plads er en fleksibel §§ 66. stk. 1 nr. 6 og 107 jf. Bek. om Lov om Social Service.

Opalen
Kalvehave Havnevej 8, 4771 Kalvehave

25 45 04 38 / 25 45 04 51
Afd. leder: Frank Gyllenborg, 25 45 04 59
Målgruppen her er unge piger og drenge i alderen 12-18/23 år med autismespektrum forstyrrelser (AFS), opmærksomhedsforstyrrelser eller tilknytningsforstyrrelser. Opalen har 6 pladser jf. § 66 stk. 1 nr. 6 i Bek. om Lov om Social Service, hvoraf 1 plads er en fleksibel §§ 66. stk. 1 nr. 6/107 jf. Bek. om Lov om Social Service.

Ametysten
Bredgade 1, 4900 Nakskov
Afd.leder: Linda Lund, 24 29 29 51

Målgruppen i Ametysten, beliggende i Nakskov, er unge piger og drenge i alderen 12-18/23 og hvor der er behov for en observations- afklaringsperiode og evt. komme ud af et begyndende forbrug af hash. Et akutophold har typisk en varighed af 1 uge til 3 måneder. Ametysten har hver 1 plads jf. § 66 stk. 1 nr. 6 i Bek. om Lov om Social Service, hvoraf pladsen er fleksibel jf. SEL § 66. stk. 1 nr. 6/107 jf. Bek. om Lov om Social Service.