Ministerbesøg på Døgndiamanten

Mandag den 24. august 2015 var Social- og Indenrigsminister Karen Ellemann på tur i det sydsjællandske for at sætte sig ind i nye og vigtige ting i sit område. Turen indeholdt blandt andet besøg på Børnehus Sjælland, som jo er nyt i forhold til sidst, Karen Ellemann...