Opalen

Målgruppen her er unge piger og drenge i alderen 12-18/23 år med autismespektrum forstyrrelser (AFS), opmærksomhedsforstyrrelser eller tilknytningsforstyrrelser. Opalen har 6 pladser jf. § 66, stk. 1, nr. 6, i Bek. om Lov om Social Service, hvoraf 2 pladser er fleksible §§ 66, stk. 1, nr. 6/107, jf. Bek. om Lov om Social Service.