Døgndiamanten

proaktiv, anerkendende og troværdige

Kompetenceudvikling

Ud fra en erkendelse af, at arbejdet med institutionens målgrupper hverken kan læres fuldt ud via arbejdet i praksis eller via en forudgående teoretisk uddannelse, har Døgndiamanten etableret omfattende supervision og intern uddannelse af alle medarbejdere, uddannede som uuddannede.

Medarbejderne og lederne får regelmæssigt supervision.

Der er løbende indsats- og behandlingskonference på de enkelte unge, i henhold til mål i handleplanen og med henblik på de halvårlige statusrapporter og de unges optimale udvikling.

Systematisk kompetenceudvikling
Det har været tydeligt for Døgndiamanten, at der udover supervision af medarbejdere og ledere er brug for en mere systematisk udvikling af deres kompetencer.

I takt med samfundsudviklingen modtager Døgndiamanten et stigende antal unge med mere komplicerede problemstillinger: unge med psykiatriske problematikker, unge med neurologiske problemer og unge med misbrugsproblemer, samt unge med kombinationer af disse problemstillinger.

Denne udvikling kræver, at alle vores medarbejdere, uanset uddannelsesbaggrund, løbende får opdateret deres viden og kompetencer i arbejdet med de unge.

KRAP
I forbindelse med et 3 årigt forebyggelsesprojekt, blev det blandt andet besluttet, at iværksætte en 2 årig uddannelse i KRAP til alle medarbejderne og lederne i Døgndiamanten. Uddannelsen blev afsluttet primo 2014 og er fortsat i implementeringsfasen.

Temadage
Foruden løbende supervision har Døgndiamanten temadage for medarbejdere med såvel eksterne som interne undervisere. Det kan være temaer om rusmidler, unge med anden etnisk baggrund, unge med psykiatriske lidelser mm.

Lederuddannelse
Alle ledere gennemgår i øjeblikket en kommunal lederuddannelse og starter i efteråret 2016 på KRAP uddannelse for ledere.

Samlet set udfolder Døgndiamanten således en stor indsats for at kvalificere sine medarbejdere og give dem en fælles faglig referenceramme.