Ydelsesbeskrivelse

Målgruppen: Beboere visiteret til anbringelse under servicelovens § 107.

Beboere i Safiren har en primær og en sekundær kontaktperson med ansvar for udarbejdelse af statusrapporter, behandlingsplaner og lignende. I det omfang beboerne ønsker og evner, udføres diverse planer i samarbejde med personalet. I Safiren er vi meget opmærksomme på beboernes forskellige udfordringer og tager derfor udpræget hensyn herfor. Vi tilstræber at tilbuddet opleves som flere individuelle anbringelser, der kan fungere i et fællesskab. Alle beboere får udarbejdet en strukturplan, som dels passer til husets rytme og dels tilgodeser den enkelte beboer. Vi arbejder ud fra en kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik (KRAP), som alle medarbejdere har gennemgået i et to-årigt undervisningsforløb.

Der arbejder pt. syv personaler i Safiren.