• sammenhold, proaktiv, energi, excellence og nysgerrig

Døgndiamantens nye tid i Holme-Olstrup

Døgndiamanten ønskede efter navneændring i 2016 at komme tættere til Næstved Kommune og gik i dialog med Team Ejendomme om mulige og egnede bygninger. Den lukkede skole i Holme-Olstrup blev en mulighed og efter mange overvejelser ift. bygningernes anvendelighed og dernæst finansieringen af ombygningen, som Døgndiamanten selv skulle bekoste indenfor eget budget, blev det en virkelighed i 2019.


Herefter brugte vi cirka 1 år på at renovere og gøre skolen hjemlig. Vores fysiske rammer indendørs indeholder gode, rummelige og velindrettede værelser til børn og unge. Vi har optimale udenomsarealer med spændende nye anlægstiltag i samarbejde med lokalområdet til brug for alle. Vi er selv meget stolte over vores faciliteter og modtager jævnligt mange flotte tilkendegivelser om, at ombygningen er aldeles vellykket og fremstår i dag som et hjem, hvilket de unge, deres forældre og de anbringende kommuner også bekræfter.


Døgndiamanten har fortsat bolig Smaragden i Fensmark og bolig Safiren i Faxe – læs mere herom under Smaragden og Safiren.


I 2020 blev Døgndiamanten så endelig indviet med en stor festlig indvielse, hvor der var underholdning, musik og sang samt taler. En af vores unge klippede snoren og et nyt eventyr begyndte i samarbejde med lokalsamfundet. Der var forventeligt nok nogle knaster og startvanskeligheder, der lige skulle ”slibes” til. I dag efter 1,5 år er der etableret et godt samarbejde mellem lokalsamfundet og Døgndiamanten, og vi har i fællesskab fundet frem til en god hverdag sammen.


Døgndiamanten tilstræber at være en del af det lokale forenings-og kulturliv, hvor vi deltager aktivt i blandt andet Projekt Plænen – et projekt der blev til i samarbejde med Lokalrådet, Holme-Olstrup Bylaug og foreningslivet med fokus på fællesskab, bevægelse og sundhed. Vi ser med forventning frem til samarbejdet der dag for dag bliver bedre og bedre. Mange naboer og forskellige foreninger kommer jævnligt til fælles gensidig glæde.


I dag kender flere af vores unge både til hundeejere og deres søde hunde, som luftes i de skønne og renoverede omgivelser omkring Døgndiamanten. De kender nu til naboerne og omvendt. De unge kender til foreningslivet og de mange gode og tilbagevendende aktiviteterne i lokalsamfundet.


Vi tror at samskabelse, øget vidensdeling og fællesskab er vejen frem for at øge anbragtes vilkår for ligeværdige anerkendende udviklingsmuligheder.


At vi i fællesskab kan skabe gode, sunde samværs- og aktivitetsmuligheder som del af et aktivt og inkluderende lokalsamfund, der understøtter børn og unges ressourcer og potentialer bedst muligt.