Døgndiamanten


Døgndiamanten hører under Næstved Kommune og tilbyder bosteder til børn, unge og voksne.

Bred vifte af tilbud til børn og unge
Døgndiamanten har 4 forskellige tilbud målrettet børn- og unge i alderen 12-25 år i Holme-Olstrup.
Overordnet er målgruppen sårbare og udsatte børn og unge med brug for psykosocial støtte og stabilitet, tryghed og kontinuitet i deres liv.

Vi arbejder altid ud fra barnets/den unges perspektiv og sikrer medindflydelse i en aktiv hverdag med fokus på trivsel, ressourcer og udviklingspotentiale.

  • RUBINEN – for børn og unge i alderen 12-17 år med psykosociale vanskeligheder, opmærksomhedsforstyrrelse, personlighedsforstyrrelse, omsorgssvigt og tilknytningsforstyrrelse og generelle sociale- og indlæringsvanskeligheder.

  • OPALEN   for børn og unge i alderen 12-17 år med psykosociale vanskeligheder, udviklingsforstyrrelse, angst, depression, omsorgssvigt, tilknytningsforstyrrelse og personlighedsforstyrrelse.

  • AMETYSTEN – for børn og unge i alderen 16- 18 (23) år inden for nævnte målgrupper som har behov for guidning og mindre omfang af pædagogisk støtte som del af udslusning eller parathedstræning med henblik på sigt at kunne bo  selvstændigt i egen bolig uden støtte eller evt. Jf. SEL. § 85 støtte.

  • SMARAGDEN – for børn og unge i alderen 12-17 år med psykosociale vanskeligheder, personlighedsforstyrrelse, omsorgssvigt og tilknytningsforstyrrelse, opmærksomhedsforstyrrelse og ved indflytning har et evt. forbrug af rusmidler, er kriminalitetstruet, udviser udadrettet adfærd eller er dømt til strafferetslig foranstaltning.

Med den unge og den unges familie i centrum skræddersys et helhedsorienteret udviklings- og behandlingsforløb. Det teoretiske grundlag er en kognitiv, ressourceorienteret og anerkendende pædagogik (KRAP).
På alle tilbuddene har vi også mulighed for at tilbyde midlertidigt botilbud til voksne i alderen 18-25.

Voksne
Døgndiamanten har et tilbud i Faxe målrettet voksne i alderen 18-49:

  • SAFIREN for voksne med forandret virkelighedsop­fattelse, angst, andre psykiske vanskeligheder og borgere dømt til strafferetslig foranstaltning


VISO
Døgndiamanten har været VISO-leverandør i 15 år.