Smaragden

Holmegaardsvej 7B, 4684 Holmegaard

Målgruppen i Smaragden er piger og drenge i alderen 12-17 år med omsorgssvigt, per­sonlighedsforstyrrelser og borgere dømt til strafferetslig foranstaltning. Smaragden er godkendt til 3 pladser. Heraf er 2 pladser godkendt til ophold, jf. lov om social service § 66, stk. 1, nr. 7 for aldersgruppen 12-17 år, og 1 plads er godkendt som fleksibel plads til ophold, jf. lov om social service § 66, stk. 1, nr. 7, og § 107 for aldersgruppen 18-25 år.

Charmerende hus beliggende i Fensmark. Huset er beliggende tæt på skov og marker.

Beboerne har en primær og en sekundær kontaktperson, som har ansvar for kontakt til diverse myndigheder.

Vi er meget opmærksomme på beboernes forskellige udfordringer og tager derfor udpræget hensyn til individuelle behov. Vi tilstræber, at tilbuddet ople­ves som flere individuelle anbringelser, der kan fungere i et fællesskab.

Vi arbejder ud fra en kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik (KRAP), som medarbejderne løbende bliver uddannet og opdateret i.