Smaragden

Holmegaardsvej 7B, 4684 Holmegaard

Målgruppen er børn/unge i alderen 12-17 år med psykosociale vanskeligheder som spejles i ressourcer og mestringsstrategier som opmærksomheds- og personlighedsudfordringer, adfærd som er præget af tilknytningsskader og sociale- og indlæringsudfordringer og som i svær grad er udfordret med et evt. forbrug af rusmidler, er kriminalitetstruet, udviser udadrettet adfærd eller er dømt til strafferetslig foranstaltning. Smaragden kan også benyttes til udredning af kortvarige undersøgelser samt til familiesamarbejde. Smaragden er godkendt til 3 pladser. Heraf er 2 pladser godkendt til ophold, jf. lov om social service § 66, stk. 1, nr. 7 for aldersgruppen 12-17 år, og 1 plads er godkendt som fleksibel plads til ophold, jf. lov om social service § 66, stk. 1, nr. 7, og § 107 for aldersgruppen 18-25 år.