Smaragden

Holmegaardsvej 7B, 4684 Holmegaard

Målgruppen i Smaragden børn/unge i alderen 12-17 år med psykosociale vanskeligheder som spejles i ressourcer og mestringsstrategier som opmærksomheds- og personlighedsudfordringer, adfærd som er præget af tilknytningsskader og sociale- og indlæringsudfordringer og som i svær grad er udfordret med et evt. forbrug af rusmidler, er kriminalitetstruet, udviser udadrettet adfærd eller er dømt til strafferetslig foranstaltning. Smaragden kan også benyttes til udredning af kortvarige undersøgelser samt til familiesamarbejde. Smaragden er godkendt til 3 pladser. Heraf er 2 pladser godkendt til ophold, jf. lov om social service § 66, stk. 1, nr. 7 for aldersgruppen 12-17 år, og 1 plads er godkendt som fleksibel plads til ophold, jf. lov om social service § 66, stk. 1, nr. 7, og § 107 for aldersgruppen 18-25 år.

Den unges familie/netværk er vigtige medspillere, og vi formår at skabe gode relationer og ofte et tæt samarbejde, hvor også øvrige vigtige aktører indgår; sagsbehandlere, skoler, psykiatrien mv.

Rubinen, Opalen og Ametysten ligger centralt i Holme-Olstrup og er på samme matrikel. Vi har fokus på samskabende netværk. Vi arbejder bl.a. for, at børnene/de unge, og at vi som ansatte naturligt indgår som aktive medaktører i lokalsamfundet gennem foreningsliv, fritidsjob, arrangementer og sportsaktiviteter.