Smaragden

Holmegaardsvej 7B, 4684 Holmegaard

Målgruppen er unge i alderen 16-25 år med personlighedsforstyrrelser, tilknytningsforstyrrelser og opmærksomhedsforstyrrelser.

Smaragden er godkendt til 3 pladser. Heraf er 2 pladser godkendt til ophold, jf. lov om social service § 66, stk. 1, nr. 7, for aldersgruppen 16-17 år, og 1 plads er godkendt som fleksibel plads til ophold, jf. lov om social service § 66, stk. 1, nr. 7, og § 107 for aldersgruppen 18-25 år.

Smaragden er målrettet unge, der har behov for kompetencer til selvstændigt liv i egen bolig med job eller uddannelse. For at flytte på Smaragden skal det være sandsynligt, at beboeren kan lære at mestre egen tilværelse indenfor en opholdstid på op til et år.

På Smaragden gøres der meget ud af samarbejde med forældre, da vi tror på, at alle forældre elsker deres børn og gør det bedste, som de kan ud fra deres ressourcer og muligheder.

Vi arbejder med anerkendende og narrativ (KRAP) tilgang med en høj grad af aktiv inddragelse af børn/unge i egen fokusplan for trivsel og udvikling.