Smaragden

Holmegaardsvej 7B, 4684 Holmegaard

Målgruppen i Smaragden er piger og drenge i alderen 12-17 år med per­sonlighedsforstyrrelser, dømt til strafferetslig foranstaltning og omsorgssvigt. Smaragden har 3 pladser jf. § 66 stk. 1 nr. 6 i Bek. om Lov om Social Service, hvoraf 1 plads er fleksibel jf. SEL § 66. stk. 1 nr. 6/107 jf. Bek. om Lov om Social Service.

Charmerende hus beliggende i Fensmark. Huset er beliggende tæt på skov og marker.

Beboerne har en primær og en sekundær kontaktperson, som har ansvar for kontakt til diverse myndigheder.

Vi er meget opmærksomme på beboernes forskellige udfordringer og tager derfor udpræget hensyn til individuelle behov. Vi tilstræber, at tilbuddet ople­ves som flere individuelle anbringelser, der kan fungere i et fællesskab.

Vi arbejder ud fra en kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik (KRAP), som medarbejderne løbende bliver uddannet og opdateret i.