Beskrivelse af Smaragden

Charmerende hus beliggende i Fensmark. Huset er beliggende tæt på skov og marker.

Smaragden har 3 pladser jf. § 66 stk. 1 nr. 6 i Bek. om Lov om Social Service, hvoraf 1 plads er en fleksibel §§ 66. stk. 1 nr. 6 og 107 jf. Bek. om Lov om Social Service.

Målgruppen på Smaragden er unge piger og drenge i alderen 12-18/23 år, der har særlige udfordringer som gør, at de ikke er i stand til, indenfor en kortere tidsramme, at profitere af tilbuddene i de eksisterende huse.

De unge har tilknyttet 2 kontaktpædagoger, der står for forældrekontakten, statusrapporter mm. Kontaktpædagogerne holder ugentlige møder med de unge. Vi prioriterer forældresamarbejdet og arbejder for, at den unge får en god relation til forældrene. Vi arbejder konstant på selvstændiggørelse alle de steder, hvor det kan lade sig gøre. Vi har faste dage til madlavning, rengøring og tøjvask.

Den pædagogiske tilgang er: KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik). Læs mere herom under “Pædagogik”.