Ametysten

Stationsvej 49B, 4684 Holmegaard

Vagttelefon: 21 62 12 16

Teamkoordinator: Anette, 23 35 20 94

Takst pr. døgn: 1.778,17 kr.

Træning til egen bolig og selvstændigt liv

Ametysten er målrettet unge, der har behov for kompetencer til selvstændigt liv i egen bolig med job eller uddannelse. For at flytte på Ametysten skal det være sandsynligt, at beboeren kan lære at mestre egen tilværelse indenfor en opholdstid på op til et år.  

De 8 pladser fordeler sig på store værelser med egen indgang og lille forhave. Der er køleskabe til hvert værelse. I fællesområdet er der et stort opholdsrum med tv samt et fælles køkken.

Beboerne har mulighed for at indgå i fælles aktiviteter i samarbejde med lokalsamfundet. Tæt på Ametysten ligger en stor plæne med et mindre orangeri, borde og bænke samt en mindre scene.

For at flytte ind på Ametysten forudsættes det:

 • alder mellem 15 -18 (23) år (18-25 år SEL § 107),
 • ingen afhængighed af stoffer eller alkohol,
 • ingen betydelige symptomer på psykisk sygdom eller ubehandlede psykiske lidelser,
 • være i gang med job eller uddannelse og
 • skal kunne klare sig uden medarbejderdækning nat/weekend.

Der vil være medarbejdere til stede i hverdagene. Ved akut opstået behov er der medarbejderdækning 24/7 fra afdeling Rubinen, der ligger i samme bygning.

Ametysten har fokus på at forberede unge på egen tilværelse. Der er en fast struktur i afdelingen, hvor der ugentligt tilbydes lektiehjælp eller støtte til arbejdsrelaterede spørgsmål. Der vil være fælles og individuelle maddage, hvor både madlavning og indkøb trænes. Ametysten er derudover bygget op omkring en række mindre kompetenceforløb:

 • Budget – herunder faldgrupper ved kviklån og afbetalingsordninger.
 • Opskrivning i boligselskaber, rettigheder og pligter ved at bo til leje samt lejekontrakt.
 • Introduktion til Jobcenter, uddannelseskonsulenter og andre relevante aktører.
 • Fritidsliv – muligheder i lokalområdet og viden om, hvordan foreningslivet fungerer.
 • Netværk/familie som støttende faktor, når man bor i egen bolig.
 • Gennemførelse af mini-projekter i samarbejde med lokale aktører (for eksempel mindre koncerter/foredrag på plænen, Riders With Heart, kaffe og the i Orangeri – de konkrete projekter udarbejdes af de unge). 

Rubinen, Opalen og Ametysten ligger centralt i Holme-Olstrup og er på samme matrikel. Vi har fokus på samskabende netværk. Vi arbejder blandt andet for, at børnene/de unge, og at vi som ansatte naturligt indgår som aktive medaktører i lokalsamfundet gennem foreningsliv, fritidsjob, arrangementer og sportsaktiviteter.