ANBEFALINGER

Anbefaling fra mor til anbragt ung på Rubinen:

”Først og fremmest har personalet nogle dejlige og åbne personligheder. Vi spillede blandt andet spil sam­men i går aftes, hvilket var hylende morsomt for alle parter. Vi var alle lige uintelligente til at besvare spørgsmål, hvilket kun gjorde det hele meget sjovere. Den slags grin, der giver tårer i øjnene.

Man får brugt en del mere tid med personalet og dermed en masse gode samtaler – både af den private slags, men også i forhold til – for mit vedkommende – omkring min søn. Ellers er det jo normalt kun korte hurtige samtaler, når jeg for eksempel henter og bringer min søn. Derudover tror jeg, at det er godt for alle de unge, der bor her at opleve rent “fysisk”, at forældrene kommer godt ud af det med personalet, at der sam­arbejdes, og at man bakker hinanden op.

Jeg har som mor fået mulighed for at opleve min søn i “hans hjem” og dermed hans domæne, men jeg ser det ligeså meget som “mit hjem/mit andet hjem”, hvilket vel kun kan være positivt for min søn og hans op­fattelse af stedet.

Jeg har følt mig langt mere afslappet i mit samvær med min søn imens, at jeg har været på Rubinen. Det er også godt at se, hvordan personalet for eksempel håndterer de helt almindelige hverdagssituationer med min søn, da det også er noget, som jeg selv kan bruge på egen hånd med ham – netop så arbejdet med og omkring min søn bliver langt mere ensrettet. En ting er at tale om det, men det er noget helt andet at op­leve det på tæt hold og være i stand til at udføre det i praksis.

Jeg tror og håber, at min søn efter denne weekend føler, at jeg er ligeså meget “anbragt”, som han er. At Rubinen ikke bare er et sted, hvor han bliver “læsset af”, og så kører jeg hjem igen og har en almindelig hverdag uden ham. For sådan er det ikke, og sådan skal det heller ikke være. Vi er sammen om det her på godt og ondt. Jeg er flere gange blevet spurgt, hvorfor jeg vælger at hente og bringe ham ved hvert sam­vær, da han er gammel nok til at tage det offentlige alene, og jo det er han da, men så bliver jeg endnu mere distanceret fra huset og personalet, hvilket jeg ikke har lyst til og heller ikke ser noget positivt ved.”

Flere anbefalinger på vej.