Målgruppe

På Døgndiamanten bor unge, som har lidt mange svigt og generelt er præget af at have mistillid til voksne. De er tidligt følelsesmæssigt skadede og mangler derfor evnen til selvkritik. De handler og reagerer ofte socialt aggressivt og konfliktfyldt og med manglende evne til konfliktforvaltning. De er grænsesøgende og har derfor har svært ved at indgå i sociale sammenhænge. Deres udvikling er forsinket eller uregelmæssig, hvilket betyder, at de er alderssvarende udviklet på nogle områder, men ikke andre. Vi modtager også børn og unge med diagnoser, herunder blandt andet indenfor autismespektret. Vi har specialiseret os i at lave pædagogiske observationer samt akutanbringelser. Læs mere om vores målgrupper under Rubinen, Safiren, Opalen og Smaragden samt på Tilbudsportalen.

Læs mere om lovgrundlag og godkendelser…