Målgruppe

På Døgndiamanten bor unge som har lidt mange svigt og generelt er præget af at have mistillid til voksne. De er tidligt følelsesmæssigt skadede og mangler derfor evnen til selvkritik. De handler og reagerer ofte socialt aggressivt og konfliktfyldt og med manglende evne til konfliktforvaltning. De er grænsesøgende og har derfor har svært ved at indgå i sociale sammenhænge. Deres udvikling er forsinket eller uregelmæssig, hvilket betyder, at de er alderssvarende udviklet på nogle områder, men ikke andre. Vi modtager også børn og unge med diagnoser, herunder indenfor autismespektret. Vi har specialiseret os i at lave pædagogiske observationer, akut – og skærmningsanbringelser og behandling af unge med begyndende hashmisbrug.

Døgndiamanten har 4 afdelinger, hvoraf en afdeling er til voksne med særlige udfordringer, f.eks. selvskadende og udad reagerende adfærd , ADHD og med diagnose indenfor autismespektrumforstyrrelser.

Læs mere om lovgrundlag og godkendelser…