Målgruppe

Døgndiamanten hører under Næstved Kommune og har 5 boliger til ophold for børn, unge og voksne.

Børn og unge

Døgndiamanten har 4 boliger målrettet børn og unge i alderen 12-25 år i Holme-Olstrup. Målgruppen er sårbare og udsatte børn og unge med brug for psykosocial støtte, stabilitet, tryghed og kontinuitet i deres liv.

Vi arbejder altid ud fra barnets/den unges perspektiv og sikrer medindflydelse i en aktiv hverdag med fokus på trivsel, ressourcer og udviklingspotentiale.

Vi arbejder altid ud fra barnets/den unges perspektiv og sikrer medindflydelse i en aktiv hverdag med fokus på trivsel, ressourcer og udviklingspotentiale.

  • RUBINEN – for børn/unge i alderen 12-17 (25) år med psykosociale vanskeligheder som spejles i ressourcer og mestringsstrategier som opmærksomheds- og personlighedsudfordringer, adfærd som er præget af tilknytningsskader og sociale- og indlæringsudfordringer.
  • OPALEN  for børn/unge i alderen 7-15 år med psykosociale vanskeligheder som spejles i ressourcer og mestringsstrategier som opmærksomheds- og personlighedsudfordringer, adfærd som er præget af tilknytningsskader og sociale- og indlæringsudfordringer.
  • AMETYSTEN – for børn/unge i alderen 16-25 år. Ophold jf. SEL. § 107 (voksne) og ydelser efter § 76 (efterværn). Unge som har behov for guidning og mindre omfang af pædagogisk, hvor der arbejdes med færdighedstræning og sociale kompetencer med henblik på sigt at kunne udsluses til egen selvstændig bolig.
  • SMARAGDEN – er akutbolig med 3 fleksible pladser til henholdsvis børn/unge i alderen 12-17 (23) år med psykosociale vanskeligheder som spejles i ressourcer og mestringsstrategier som opmærksomheds- og personlighedsudfordringer, adfærd som er præget af tilknytningsskader og sociale- og indlæringsudfordringer og som i svær grad er udfordret med et evt. forbrug af rusmidler, er kriminalitetstruet, udviser udadrettet adfærd eller er dømt til strafferetslig foranstaltning. Smaragden kan også benyttes til udredning af kortvarige undersøgelser samt til familiesamarbejde.

Med den unge og den unges familie i centrum tilrettelægges et helhedsorienteret udviklings- og socialpædagogisk støtteforløb/ophold. Den teoretiske tilgang tager udgangspunkt i et anerkendende og nuanceret menneskesyn med metodetilgangen kognitiv, ressourceorienteret og anerkendende praksis (KRAP).

Voksne

Døgndiamanten har en bolig i Faxe målrettet voksne i alderen 17-49 år:

  • SAFIREN – for voksne med forandret virkelighedsop­fattelse, angst, andre psykiske vanskeligheder og borgere dømt til strafferetslig foranstaltning.

Med en høj grad af beboer inddragelse og medindflydelse udarbejder vi i samarbejde med beboeren et helhedsorienteret udviklings- og socialpædagogisk recoveryorienteret støtteforløb/ophold. Den teoretiske tilgang tager udgangspunkt i et anerkendende og nuanceret menneskesyn med metodetilgangen kognitiv, ressourceorienteret og anerkendende praksis (KRAP).

Læs mere om lovgrundlag og godkendelser…