Lovgrundlag og godkendelser

Lovgrundlag og godkendelser

Døgndiamanten er godkendt i henhold til Servicelovens § 66, stk. 1, nr. 7, og § 107.

Servicelovens § 66, stk. 1, nr. 7:
§ 66. Anbringelsessteder for børn og unge kan være
Stk. 1………………

7) døgninstitutioner, herunder delvis lukkede døgninstitutioner.

Servicelovens § 107:
Stk. 1. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det.

Stk. 2 . Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold

1) til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte, og

2) til personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der har behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte.

Tilsyn

Døgndiamanten er en kommunal institution under Næstved kommune. Tilsyn varetages af Socialtilsyn Øst.