Medicinhåndtering

Medicinhåndtering varetages af sygeplejeske, og vi bruger Det Fælles Medicinkort (FMK) til at sikre, at vi kan følge op på medicineringen. Vi har på Døgndiamanten ansat 1 sygeplejerske til at sikre en høj kvalitet heraf.