Ministerbesøg på Døgndiamanten

socialminister_besøgMandag den 24. august 2015 var Social- og Indenrigsminister Karen Ellemann på tur i det sydsjællandske for at sætte sig ind i nye og vigtige ting i sit område. Turen indeholdt blandt andet besøg på Børnehus Sjælland, som jo er nyt i forhold til sidst, Karen Ellemann var minister for området.
Derefter gik turen til en af Døgndiamantens afdelinger, hvor ministeren havde ønsket at komme til at tale med nogle af de unge. Hun mødte tre unge, som frimodigt fortalte om deres opvækst, deres problemer og hvad de havde lært af tiden på Døgndiamanten.
Ministeren spurgte særligt nysgerrigt til de unges tanker om deres fremtid. Det blev til lange snakke om drømme og frygt. Efterværn og eget ansvar for eget liv.
Det var utvivlsomt en endnu mere indsigtsfuld minister, der forlod de unge på Døgndiamanten.
På billedet taler Karen Ellemann med Mark Puggaard (15 år)