Opalen

Stationsvej 49B, 4684 Holmegaard

Vagttelefon: 25 45 04 38

Takst pr. døgn: 3.186 kr.

Beboerne har en primær og en sekundær kontaktperson, som har ansvar for kontakt til diverse myndigheder.

Vi er meget opmærksomme på beboernes forskellige udfordringer og tager derfor udpræget hensyn til individuelle behov. Vi tilstræber, at tilbuddet ople­ves som flere individuelle anbringelser, der kan fungere i et fællesskab.

Vi arbejder ud fra en kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik (KRAP), som medarbejderne løbende bliver uddannet og opdateret i.