Opalen

Vi er p.t. ved at flytte afdelingen til Holme Olstrup på adressen Stationsvej 49B, 4684 Holmegaard. Vi forventer at flytte ind i de nye omgivelser medio maj 2020.

Beboerne har en primær og en sekundær kontaktperson, som har ansvar for kontakt til diverse myndigheder.

Vi er meget opmærksomme på beboernes forskellige udfordringer og tager derfor udpræget hensyn til individuelle behov. Vi tilstræber, at tilbuddet ople­ves som flere individuelle anbringelser, der kan fungere i et fællesskab.

Vi arbejder ud fra en kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik (KRAP), som medarbejderne løbende bliver uddannet og opdateret i.