Beskrivelse af Opalen

Stort hus beliggende i Kalvehave lige ned til vandet med plads til 6 unge.

Målgruppen for Opalen:

  • Unge med autisme spektrum forstyrrelser (AFS).
  • Unge med opmærksomhedsforstyrrelser.
  • Unge med tilknytningsforstyrrelser.

Unge mellem 14 og 23 år, hvor der kræves en høj grad af voksentilstedeværelse eksempelvis for at skærme dem i forhold til dem selv og/eller omgivelserne. Der forudsættes ingen sociale færdigheder.

Alle har tilknyttet 2 kontaktpædagoger, der står for forældrekontakten, statusrapporter m.m. og sammen med den unge laver udviklingsplanerne og holder tråd i at de bliver fulgt. Kontaktpædagogerne holder ugentlige møder med de unge.

Vi ønsker i den udstrækning, at det er muligt at bruge af alt det gode, der var der, hvor de kommer fra f.eks. gode kammerater og gamle skoler.

Vi prioriterer forældresamarbejdet og arbejder for, at den unge får en god relation til forældrene.

Der arbejdes med kontinuitet, forudsigelighed og genkendelighed som nøgleord. Det betyder, at hverdagen er bygget op med en fast struktur med bl.a. dagsprogrammer, ugeskemaer og årsplaner tilpasset den enkeltes niveau.

Den pædagogiske tilgang er: KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik). Læs mere herom under “Pædagogik”.

Der arbejdes med TEACCH suppleret med autismepædagogiske redskaber som f.eks. KAT-kassen.