Organisation

Ledelse:

Forstander Mikael Skak Pedersen, folkeskolelærer. Har en Master i Offentlig Ledelse fra CBS (MPG/CBS).

Stedfortræder René Bruun, pædagog. Har efteruddannelse i ledelse, arbejdsmiljø og Positiv Ledelse.

Afdelingsleder Linda Spence, socialrådgiver. Har en Master i Udsatte Børn og Unge (MBU).

Maria Jensen, Diplom i Offentlig Administration. Maria styrer vores økonomi og regnskab.

Stabsfunktioner:

Karinasophia Lüders, psykoterapeut. Karinasophia tager sig af specialpædagogisk massage, NADA/øreakupunktur og individuelle støttesamtaler. Der kan tilkøbes psykoterapiforløb – se under “Tillægsydelser”.

Birgit Lund, kontorassistent. Birgit sørger for, at der er styr på personaleforhold m.m.

Medarbejdere:

Medarbejderne på Døgndiamanten har uddannelser som pædagog, pædagogisk assistent, socialrådgiver, skolelærer og nogle ufaglærte, men som har erfaring med at arbejde på det specialiserede børn/unge og voksenområde.

Vi arbejder teambaseret. Medarbejderne er ressourcepersoner og indgår i teams bestående af medarbejdere med en vis grad af diversitet, f.eks. uddannelsesmæssig baggrund, køn og etnicitet samt forskellige personlighedstræk og interesseområder. Dette med formål i højere grad at kunne supplere hinanden, øge teamwork, faglig kvalitet og resultater.

Kompetenceudvikling

Døgndiamanten anvender årshjul for oversigt over kompetenceudvikling og aktiviteter.

Medarbejdere og ledelsen modtager kontinuerlig supervision/ledelses coaching.
På Døgndiamanten bruger vi supervision som en faglig læringsmetode, der skal understøtte faglig udvikling og øge kvaliteten i den praksisnære special pædagogik.

Vi benytter os af forskellige supervisorer, primært KRAP, som har særlig erfaring med de fagspecifikke områder og metoder som findes relevante for opgaveløsning.

Medarbejderne modtager intern undervisning og faglig sparring af Døgndiamantens faglige leder.

”Supervision er et rum for fagprofessionelle, der er interesserede i kontinuerligt at udvikle sig på det personlige og faglige niveau.”

Se organisationsdiagram af 30.08.2022 her: Organisationsdiagram af 30.08.2022