Organisation

Ledelse:

Forstander Mikael Skak Pedersen, uddannet folkeskolelærer. Har en Master i Offentlig Ledelse fra CBS (MPG/CBS).
Stedfortræder René Bruun, uddannet pædagog. Har efteruddannelse i ledelse og Positiv Ledelse.
Faglig leder Bjarne Ruberg Larsen, uddannet pædagog. Har en Master i Socialpædagogik.
Faglig leder Lene N. Jørgensen, uddannet pædagog. Har Diplomuddannelser i Ledelse, Supervision og Familieterapi.

Stabsfunktioner:

Karinasophia Lüders, uddannet psykoterapeut. Ansat til at give specialpædagogisk massage, NADA/øreakupunktur og have individuelle støttesamtaler efter behov. Derudover kan der tilkøbes Psykoterapiforløb – se under “Behandling”.
Rikke Ulrik Dreyer, uddannet farmakonom. Ansat som sundhedsfaglig ansvarlig, som primært tager sig af medicinadministration og det sundhedsfaglige område.

Medarbejdere:

I Døgndiamanten er der samlet ansat 60 medarbejdere inklusiv ledelsen og vikarer.

Vi tilstræber at have uddannet personale indenfor området. Medarbejderne er primært uddannede pædagoger, pædagogiske assistenter og socialrådgivere samt medarbejdere med erfaring indenfor sårbare og udsatte. Såvel medarbejdere og ledelse får kontinuerligt supervision.

Se vores organisationsdiagram her: Organisationsdiagram af 24.01.2021.