Pædagogik

Døgndiamantens pædagogiske tilgang er en kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende praksis (KRAP).

Ethvert forløb på Døgndiamanten bygger på anerkendelse og validering, som er fundamentet for at skabe udvikling og forandring. Vi fjerner fokus fra ”dét, der er galt” og i stedet sætter fokus på ressourcer og hvilke kompetencer, der giver øget trivsel og dermed et bedre udviklingspotentiale for barnet/den unge.

Vores metoder tager altid udgangspunkt i det enkelte barn/ung eller voksen. Vi har som fagpersonale til opgave at have viden eller tilegne os viden om de metoder som kan understøtte det enkelte barn/ung eller voksen i meningsgivende trivsel og udvikling.

KRAP er et integreret pædagogisk system, som udspringer af mange års praksiserfaring. Hensigten med KRAP er, at få værktøjer, der sikrer, at vi i praksis kan arbejde ud fra et anerkendende og ressourcefokuseret syn, som respekterer den enkelte unges egen konstruktion af verden. Ved hjælp af konkrete værktøjer og metoder kan vi understøtte til større personlig indsigt og sociale kompetencer med formålet at udvikle selvværd og forbedret trivsel såvel personligt, socialt og samfundsmæssigt.

KRAP-metoden fjerner fokus fra ”det, der er galt” og i stedet sætte fokus på det, som igangsætter og understøtter udvikling – det vil sige hvilke kompetencer skal tillæres og hvilke færdigheder og forståelser skal udvikles.

KRAP er – sagt på en anden måde – et kludetæppe bestående af forskellige elementer. De vigtigste elementer er det kognitive, det ressourcefokuserede, det anerkendende, forståelsen og metoderne i færdighedstræning samt idéerne om mestring og mestringsstrategier.

Vores metode tilgang er med udgangspunkt i det enkelte menneskes støttebehov med fokus på nærmeste udviklingszone. Vi arbejder altid ud fra barnets/den unges perspektiv. Vi inddrager og giver medindflydelse i en aktiv hverdag med vægt på værdier, trivsel, ressourcer og udviklingspotentiale.