Rubinen

Målgruppen for Rubinen er unge piger og drenge i alderen 12-18/23 år, som er svært omsorgssvigtede og som følge af dette eksempelvis har tilknytningsforstyrrelser samt udadreagerende og/eller selvskadende adfærd. Rubinen har 8 pladser jf. § 66, stk. 1, nr. 6, i Bek. om Lov om Social Service, hvoraf 2 pladser er fleksible §§ 66, stk. 1, nr. 6 og 107, jf. Bek. om Lov om Social Service.