Rubinen

Faxe Havnevej 5, 4640 Faxe

Vagttelefon: 25 45 10 10

Afdelingsleder: Pia Cardell, 25 45 02 30

Takst pr. døgn: 3.206,30 kr.

Målgruppen er piger og drenge i alderen 12-18 år med op­mærksomhedsforstyrrelser, psykiske vanskeligheder, sociale problemer og omsorgssvigt. Rubinen har 8 pladser jf. § 66 stk. 1 nr. 6 i Bek. om Lov om Social Service, hvoraf 2 pladser er fleksible §§ 66. stk. 1 nr. 6 og 107 jf. Bek. om Lov om Social Service. På Rubinen bliver medarbejderne løbende opdaterede på viden indenfor selvskadende adfærd, spiseforstyrrelser og personlighedsforstyrrelser som for eksempel borderline. På Rubinen gøres der meget ud af samarbejde med forældre, da vi tror på, at alle forældre elsker deres børn og gør det bedste, som de kan ud fra deres ressourcer og muligheder.

Trelænget smukt beliggende hus mellem Faxe og Faxe Ladeplads. Huset ligger omkranset af skov og natur­område.

Beboerne har en primær og en sekundær kontaktperson, som har ansvar for kontakt til diverse myndigheder.

Vi er meget opmærksomme på beboernes forskellige udfordringer og tager derfor udpræget hensyn til individuelle behov. Vi tilstræber, at tilbuddet ople­ves som flere individuelle anbringelser, der kan fungere i et fællesskab.

Vi arbejder ud fra en kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik (KRAP), som medarbejderne løbende bliver uddannet og opdateret i.