Rubinen

Stationsvej 49B, 4684 Holmegaard

Vagttelefon: 25 45 10 10

Teamkoordinator: Anette, 23 35 20 94

Takst pr. døgn: 2.853 kr.

Målgruppen er piger og drenge i alderen 12-17 år med omsorgssvigt, op­mærksomhedsforstyrrelser, psykiske vanskeligheder og sociale problemer. Rubinen er godkendt til 9 pladser. Heraf er 6 pladser godkendt til ophold, jf. lov om social service § 66, stk. 1, nr. 7 for aldersgruppen 12-17 år, og 3 pladser er godkendt som fleksible pladser til ophold, jf. lov om social service § 66, stk. 1, nr. 7, og § 107 for aldersgruppen 18-25 år.

På Rubinen bliver medarbejderne løbende opdaterede på viden indenfor selvskadende adfærd, spiseforstyrrelser og personlighedsforstyrrelser som for eksempel borderline. På Rubinen gøres der meget ud af samarbejde med forældre, da vi tror på, at alle forældre elsker deres børn og gør det bedste, som de kan ud fra deres ressourcer og muligheder.

Beboerne har en primær og en sekundær kontaktperson, som har ansvar for kontakt til diverse myndigheder.

Vi er meget opmærksomme på beboernes forskellige udfordringer og tager derfor udpræget hensyn til individuelle behov. Vi tilstræber, at tilbuddet ople­ves som flere individuelle anbringelser, der kan fungere i et fællesskab.

Vi arbejder ud fra en kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik (KRAP), som medarbejderne løbende bliver uddannet og opdateret i.