Rubinen

Stationsvej 49B, 4684 Holmegaard

Vagttelefon: 25 45 10 10

Teamkoordinator: Anette, 23 35 20 94

Takst pr. døgn: 3.000,76 kr.

Målgruppen er børn/unge i alderen 12-17 (25) år med psykosociale vanskeligheder som spejles i ressourcer og mestringsstrategier som opmærksomheds- og personlighedsudfordringer, adfærd som er præget af tilknytningsskader og sociale- og indlæringsudfordringerRubinen er godkendt til 9 pladser. Heraf er 6 pladser godkendt til ophold, jf. lov om social service § 66, stk. 1, nr. 7 for aldersgruppen 12-17 år, og 3 pladser er godkendt som fleksible pladser til ophold, jf. lov om social service § 66, stk. 1, nr. 7, og § 107 for aldersgruppen 18-25 år.

Rubinen, Opalen og Ametysten ligger centralt i Holme-Olstrup og er på samme matrikel. Vi har fokus på samskabende netværk. Vi arbejder blandt andet for, at børnene/de unge, og at vi som ansatte naturligt indgår som aktive medaktører i lokalsamfundet gennem foreningsliv, fritidsjob, arrangementer og sportsaktiviteter.