Safiren

Faxe Havnevej 8, 4640 Faxe

Målgruppen er voksne mellem 18-49 år med forandret virkelighedsop­fattelse, dømt til strafferetslig foranstaltning, angst og andre psykiske vanskeligheder. Safiren har 6 pladser jf. § 107 i Bek. om Lov om Social Service. På Safiren bliver medarbejderne løbende opdaterede på viden indenfor omsorgs­svigt, selvskadende adfærd, depression og lavt selvværd. Safiren er et åbent, favnende og om­sorgsfuldt bosted.

Hyggeligt hovedhus med tilhørende lejligheder beliggende ud til åbne marker.

Beboerne har en primær og en sekundær kontaktperson, som har ansvar for kontakt til diverse myndigheder.

Vi er meget opmærksomme på beboernes forskellige udfordringer og tager derfor udpræget hensyn til individuelle behov. Vi tilstræber, at tilbuddet ople­ves som flere individuelle anbringelser, der kan fungere i et fællesskab.

Vi arbejder ud fra en kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik (KRAP), som medarbejderne løbende bliver uddannet og opdateret i.