Safiren

Faxe Havnevej 8A, 4640 Faxe

Målgruppen er beboere mellem 17-49 år med forandret virkelighedsop­fattelse, angst, andre psykiske vanskeligheder og borgere dømt til strafferetslig foranstaltning. Safiren er godkendt til 6 pladser og er godkendt til ophold, jf. lov om social service § 107. 

Vi arbejder altid ud fra beboerens perspektiv. Vi inddrager og giver beboerne medindflydelse i en aktiv hverdag med fokus på trivsel, ressourcer og udviklingspotentiale.

Familie/netværk er vigtige medspillere, og vi formår at skabe gode relationer og ofte et tæt samarbejde, hvor også øvrige vigtige aktører indgår; sagsbehandlere, skoler, psykiatrien mv.

Hyggeligt hovedhus med tilhørende lejligheder beliggende ud til åbne marker.