Safiren

Faxe Havnevej 8A, 4640 Faxe

Målgruppen er unge i alderen 12-25 år med personlighedsforstyrrelser, stressbelastning, tilknytningsforstyrrelser og anden psykisk vanskelighed.

Safiren er godkendt til 5 pladser. Heraf er 3 pladser godkendt til ophold, jf. lov om social service § 66, stk. 1, nr. 7 for aldersgruppen 12-17 år, og 2 pladser er godkendt som fleksible pladser til ophold, jf. lov om social service § 66, stk. 1, nr. 7, og § 107 for aldersgruppen 18-25 år.

De unge kan have adfærd, som er præget af tilknytningsskader og sociale- og indlæringsudfordringer og som i svær grad er udfordret med et evt. forbrug af rusmidler, er kriminalitetstruet eller er dømt til strafferetslig foranstaltning.

På Safiren gøres der meget ud af samarbejde med forældre, da vi tror på, at alle forældre elsker deres børn og gør det bedste, som de kan ud fra deres ressourcer og muligheder.

Vi arbejder med anerkendende og narrativ (KRAP) tilgang med en høj grad af aktiv inddragelse af børn/unge i egen fokusplan for trivsel og udvikling.

Hyggeligt hovedhus med tilhørende lejligheder beliggende ud til åbne marker.