Safiren

Målgruppen i Safiren er voksne mellem 18-49 år med særlige udfordringer f.eks. selvskadende og/eller udadreagerende adfærd, ADHD og med diagnoser indenfor autismespektrumforstyrrelser. Safiren har 5 pladser jf. § 107, i Bek. om Lov om Social Service.