Beskrivelse af Safiren

Hyggeligt hovedhus med tilhørende lejligheder, beliggende ud til åbne marker.

I Safiren er der plads til 6 beboere. Beboere visiteret til anbringelse under servicelovens § 107.

Beboere i Safiren har en primær og en sekundær kontaktperson, som har ansvar for udarbejdelse af statusrapporter, behandlingsplaner og lignende. I det omfang beboerne ønsker og evner, udføres div. planer i samarbejde med personalet. I Safiren er vi meget opmærksomme på beboernes forskellige udfordringer og tager derfor udpræget hensyn herfor. Vi tilstræber at tilbuddet opleves som flere individuelle anbringelser, der kan fungere i et fællesskab. Alle beboere får udarbejdet en strukturplan, som dels passer til husets rytme og dels tilgodeser den enkelte beboer.

Den pædagogiske tilgang er: KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik). Læs mere herom under “Pædagogik”.