NADA

I Døgndiamanten er der 4 medarbejdere, der er uddannet til at give NADA.

NADA (National Acupuncture Dextoxification Association) blev dannet i 1985 for at udbrede NADA-modellen som en “non for profit treatment”. NADA-modellen non-verbal metode med fokus på recovery og personlig udvikling, som øger udbyttet af de eksisterende tilbud og be­handlingsmetoder. NADA skal derfor ikke betragtes som øreakupunktur i alminde­lig forstand, men som supplement til anden behandling.

NADA er et non verbalt standardprogram udviklet i 1974 af psykiater Michael Smith og medar­bejdere på Lincoln Hospital i South Bronx New York.

NADA er som udgangspunkt en gruppebehandling.

NADA er et supplement til andre metoder og bør foregå inden disse, da eksempelvis samtaler, medicinsk behandling, coaching, mindfulness m.m. vil profitere af NADA.

Det er således vigtigt at se NADA som en metode, der hjælper med at stabilisere organismen såvel fysisk som psykisk. NADA er ikke rettet mod særlige diagnoser, men kan bruges i alle situationer, hvor en person har brug for stabilitet, bedre stresshåndtering (herunder bl.a. vre­de, søvnproblemer, rastløshed, angst m.m.), fokus, bedre håndtering af følelser og kogni­tive funktioner. Metoden kan bruges til at lindre alle typer abstinenser, men dette er kun en min­dre del af NADA-metoden, hvorfor metoden er et supplement til den medicinske behand­ling på dette felt.

NADA er de samme fem akupunkturpunkter i begge ører over 45 min. med standard nåle (ikke permanente nåle) i rolige omgivelser.

NADA-metoden rummer et meditativt element. Målet er, at klienten får kontakt til sig selv og egne ressourcer.

NADA er tænkt som støtte i et psyko-socialt recovery-forløb som regel af længere varighed.

NADA kan dog også anvendes til lindring her og nu ved f.eks. akut stress, abstinenser, angst eller søvnproblemer.