PSYKOTERAPEUTISKE SAMTALER

Psykoterapeuten tager udgangspunkt i samtalen og fokuserer på at identificere og bearbejde de tanker, følel­ser, handlinger og hændelser, der er udfordrende for den unge. Samtalerne er i tråd med KRAP, hvor der arbejdes kognitivt, ressourcefokuseret og anerken­dende.

Igennem en kognitiv tilgang og jeg-styrkende psykoterapi hjælpes den unge til at forstå og ac­ceptere sig selv. Der arbejdes med at rumme svære følelser, ændre adfærdsmønstre, for­bed­ring af selvværdsfø­lelse, styrkelse af fornemmelse for egne og andres grænser samt at komme ud af selvbegrænsende og livshæm­mende over­bevisninger, så den unge kan få et mere kon­struktivt og positivt syn på sig selv og verden.

I terapien arbejdes der endvidere ud fra følgende 7 psykologiske traditioner:

  • Bevidstgørelse – indblik i tanker og følelser.
  • Mønsterafbrydelse – ud af bestemte roller.
  • Reorientering – nye måder at gøre tingene på.
  • Motivation – ny mening og formål med livet.
  • Kompetenceudvikling – gøre brug af potentialer.
  • Energibalancering – psykisk og fysisk mere i balance herunder NADA, specialpædagogisk mas­sage og mindfulness.
  • Integration – mere af det, som man gerne vil være.

Psykoterapeuten har med de undtagelser, der følger af lovgivningen, tavshedspligt vedrørende alle per­sonlige forhold erfaret under terapien.