PSYKOTERAPEUTISKE SAMTALER

Døgndiamanten har ansat en intern psykoterapeut, der som tilkøb kan tilbyde individuel psykoterapeutisk behandling som et forløb på oftest 10 behandlinger, hvorefter der foretages en evaluering og forløbet afsluttes eller forlænges.


I terapien arbejdes der i tråd med KRAP, hvor psykoterapeuten igennem en kognitiv og anerkendende tilgang hjælper den unge til at forstå og acceptere sig selv samt finde indre ressourcer og udviklingspotentiale.


I terapien arbejdes der med at komme ud af selvbegrænsende og livshæmmende overbevisninger, så den unge kan få et mere konstruktivt og positivt syn på sig selv og verden.


I terapien kan der blandt andet arbejdes med angst, stress, depression, selvværd, grænser, følelseshåndtering samt chok og traumer.


I terapien kan der efter behov arbejdes ud fra følgende 7 psykologiske traditioner:

  • Bevidstgørelse – indblik i tanker og følelser.
  • Mønsterafbrydelse – ud af bestemte roller.
  • Reorientering – nye måder at gøre tingene på.
  • Motivation – ny mening og formål med livet.
  • Kompetenceudvikling – gøre brug af potentialer.
  • Energibalancering – øget psykisk og fysisk balance.
  • Integration – mere af det, som man gerne vil være.

Psykoterapeuten har med de undtagelser, der følger af lovgivningen, tavshedspligt vedrørende alle per­sonlige forhold erfaret under terapien medmindre, at der foreligger et samtykke fra forældre, den unge eller voksne.