PSYKOTERAPEUTISKE SAMTALER

I Døgndiamanten er der ansat en intern psykoterapeut, der tilbyder individuelle samtaler.

I terapien arbejdes der i tråd med KRAP, hvor psykoterapeuten igennem en kognitiv og anerkendende tilgang hjælper den unge til at forstå og ac­ceptere sig selv samt finde indre ressourcer og udviklingspotentiale.

I terapien arbejdes der med at komme ud af selvbegrænsende og livshæm­mende over­bevisninger, så den unge kan få et mere kon­struktivt og positivt syn på sig selv og verden.

I terapien kan der blandt andet arbejdes med angst, stress, depression, selvværd, grænser, følelseshåndtering samt chok og traumer.

I terapien kan der efter behov arbejdes ud fra følgende 7 psykologiske traditioner:

  • Bevidstgørelse – indblik i tanker og følelser.
  • Mønsterafbrydelse – ud af bestemte roller.
  • Reorientering – nye måder at gøre tingene på.
  • Motivation – ny mening og formål med livet.
  • Kompetenceudvikling – gøre brug af potentialer.
  • Energibalancering – psykisk og fysisk mere i balance herunder NADA, specialpædagogisk mas­sage og mindfulness.
  • Integration – mere af det, som man gerne vil være.

Psykoterapeuten har med de undtagelser, der følger af lovgivningen, tavshedspligt vedrørende alle per­sonlige forhold erfaret under terapien.