SPECIALPÆDAGOGISK MASSAGE

I Døgndiamanten er der 4 medarbejdere, der er uddannet til at give specialpædagogisk massage.

Specialpædagogisk massage er specielt til personer med ADHD, autisme og psykosociale vanskelighe­der.

Specialpædagogisk massage er en samling af forskellige massageteknikker til at hjælpe, sti­mulere og støtte personer med særlige behov.

Massagen er med til at øge koncentrationen, give en bedre fornemmelse af kroppen samt give ro og afspænding, hvilket er en stor hjælp, hvis hjernen modta­ger for mange eller for få impulser.

I det pædagogiske arbejde møder vi personer, der har meget svært ved kontakt og direkte be­rø­ring eller kun ønsker berøring, som de selv har kontrol over. Det kan være meget stressende for disse personer at være i insti­tutioner omgivet af andre unge og voksne, der vilkårligt berø­rer dem enten i garderoben, ved bordet, til samlinger mv. Andres berøring kan opfattes som slag eller provokerende handlinger. Disse personer kan vi hjælpe igennem specialpædagogisk massage ved langsomt at stimulere deres taktilsans til at opfatte berøring på en hensigts­mæssig måde. Andre personer vi møder i institutionerne, er dem der blæser rundt og ikke kan mærke sig selv samt har svært ved at forstå andres grænser – også disse personer kan hjæl­pes ved massage.

Med specialpædagogisk massage kan vi give de hyperaktive en rolig stund og lære dem at slappe af, hvilket giver dem overskud til efterfølgende at kunne overskue deres aktiviteter. I specialpædagogiske sammenhæng er massage og berøring et fantastisk redskab til både at vække de ”sløve” personer (hypoa­rousal = opfattelsen af sanserne i hjernen er nedsat) og dæmpe de urolige (hyperarousal = opfattelsen af sanserne i hjernen er for kraftig).

Taktilsansen har betydning for:

• Mange reflekser og reaktioner.
• Kropsfornemmelse.
• Præcis bevægelse.
• Balance.
• Overlevelse.
• Følelseslivet.
• Aktivitetsniveau.
• Den undersøgende følesans.

Symptomer på forstyrrelse af taktilsansen kan være:

• Kun selv-kontrolleret berøring.
• Undgår fysisk kontakt også med nære relationer.
• Udsædvanligt stort behov for kropskontakt.
• Afviser berøring af ansigt/hoved (ved vask og klipning).
• Foretrækker langærmede bluser og lange bukser uanset vejr.
• Går aldrig i bare tæer uanset vejr.
• Kan ikke lide tøj lavet af bestemte stoffer.
• Sidder ofte uroligt på stolen.
• Har svært ved at koncentrere sig.

Personer, der modtager massage:

• Oplever sig set og bekræftet.
• Øger kropskendskabet og selvfølelsen.
• Får mulighed for afslapning og øget opmærksomhed.
• Bliver mere rolige.
• Får øget koncentration.
• Bliver mindre rastløse.
• Bliver mere sikre på sig selv.
• Bliver mindre aggressive og mere tolerante.
• Klager mindre over ubehag og smerte.
• Føler større tryghed og nærhed.
• Føler sig mindre isolerede og utrygge.
• Bliver bedre til at kommunikere.
• Får styrket motorikken.

Der er stor forskel på, hvordan de personer modtager massage, og hvad den enkelte har behov for, så derfor er der behov for mange forskellige tilgange.