SPECIALPÆDAGOGISK MASSAGE

I Døgndiamanten er der 4 medarbejdere, der er uddannet til at give specialpædagogisk massage.


Specialpædagogisk massage består af forskellige massageteknikker.


Massagen er med til at øge koncentrationen, give en bedre fornemmelse af kroppen samt give ro og afspænding, hvilket er en stor hjælp, hvis hjernen modtager for mange eller for få impulser.


I det pædagogiske arbejde møder vi børn, unge og voksne, som kan have svært ved kontakt og direkte berøring eller kun ønsker berøring, som de selv har kontrol over. Andres berøring kan misforstås og eventuelt opfattes som slag eller provokerende handlinger.


Gennem specialpædagogisk massage kan man langsomt at stimulere taktilsansen til at opfatte berøring på en mere hensigtsmæssig måde.


Specialpædagogisk massage kan benyttes som metode til at tillære kompetencer til at kunne slappe af, øge koncentration og opnå forbedret fysisk og psykisk velvære.


I socialpædagogiske sammenhæng er massage og berøring et fantastisk redskab til både at vække de ”sløve” kroppe (hypoarousal = opfattelsen af sanserne i hjernen er nedsatte) og dæmpe de urolige kroppe (hypoarousal = opfattelsen af sanserne i hjernen er for kraftige).

Fordele ved specialpædagogisk massage:

• Opleve sig set og bekræftet.
• Øger kropskendskabet og selvfølelsen.
• Mulighed for afslapning og øget opmærksomhed.
• Bliver mere rolig.
• Øger koncentration.
• Opleve sig mere sikker på sig selv.
• Minimere aggressivitet og øge tolerance
• Minimere ubehag og eventuelt smerter
• Opnå større tryghed og nærhed.
• Minimere følelser af isolation og utryghed.
• Øger kontakt og kommunikation
• Styrker motorik.