Værdier

Vi har 5 værdiord som kendetegner Døgndiamanten:


SAMMENHOLD

Vi tror på hinanden. Sammen kan vi skabe gode resultater for de unge.

Sammen skal alle i mål – vi har dog ikke alle samme målstreg – det er processen, der tæller.

Vi skaber rummelighed, og her er der plads til forskellighed.

Vi drager omsorg for hinanden samt fælles oplevelser, der skaber sammenhold.

Sammenhold skaber tillid og tryghed samt giver de unge muligheden for at udvikle sig.

ENERGI

Energi er et menneskes evne til at være aktiv i handling og tankegang.

Er vi i fysisk og psykisk balance og har det godt med os selv, så vil vi være levende, udstråle livsglæde og bevægelse.

Energi er selve det at leve i nuet – ikke at kunne lade være.

At opleve og udvikle.

Energi er et brændstof skabt af skabelyst og engagement.

Brændstoffet er de værdier, som vi ønsker at omsætte i hverdagen med vore unge: Humor, bevægelse, oplevelser, motion, sundhed, åbenhed, ærlighed og positiv tænkning.

Energi er vores drivkraft som rollemodeller; og som sparringspartnere for de unge.

EXCELLENCE

Excellence handler om ordentlighed.

Ordentlighed i forhold til visitation, så vi finder løsninger der holder for de unge.

At gøre sit bedste, at være sig selv bekendt, at have etikette og respekt for dem vi arbejder med og for.

Som forbillede for de unge må vi med excellence, respektere, fremhæve og italesætte de unges værdier og styrker. Hermed går vi foran i forhold til, hvordan man opfører sig overfor hinanden og hjælper de unge med at opdage egen værdi.

Vi vil med excellence tilstræbe en kvalitet ud over det sædvanlige, altid have en god etik og moral ind i vores arbejde, finde den bedste og mest forsvarlige løsning på de udfordringer, som de unge kommer med. 

PROAKTIV

Vi er i konstant bevægelse.

Hele tiden undersøgende på, hvordan vi kan gøre det ”lidt bedre”.

Vi er initiativrige og skaber hverdage med en genkendelig struktur, og giver også plads til udfor­dring af det eksisterende.

Vi spejler vores pædagogik i og er opsøgende på omverdenens behov samtidig med, at vi sætter vores egen dagsorden gennem aktiv deltagelse og skabelse i debat både eksternt og internt.

NYSGERRIGHED

Millioner så æblerne falde – kun Newton spurgte hvorfor.

For os er nysgerrighed fundamentet til udvikling for at se muligheder og kunne handle på dem. Vi er nysgerrige på vores kunder, på vores anbragte og på vores omgivelser. Vores nysgerrighed giver os energi til at forestille os fremtiden.